ขอวีซ่าไปบาฮามาส เรื่องต้องรู้และการเตรียมตัวก่อนเดินทางสู่ทริปในฝัน

ประเทศบาฮามาสอยู่ในเครือจักรภพของอังกฤษ  แม้ว่าจะมีที่ตั้งใกล้กับอเมริกามากก็ตาม แม้นักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทย และมีวีซ่าเข้าอเมริกา

ก็ไม่ได้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าเข้าบาฮามาส 

จึงต้องขอวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าบาฮามาสอีกครั้งสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน

ทั้งนี้มีการยกเว้นสำหรับผู้เดินทางโดยเรือสำราญเข้าบาฮามาสและอยู่ในบาฮามาสระยะสั้นไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า

สำหรับการขอวีซ่าสำหรับเข้าบาฮามาส ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านสถานทูตอังกฤษ ซึ่งต้องทำการขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

หากการขอวีซ่าผ่านจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในบาฮามาสได้เป็นเวลา 3 เดือน ในฐานะนักท่องเที่ยว

ขอวีซ่าบาฮามาส ต้องเดินทางสถานฑูตอังกฤษ

กรณีที่จะเดินทางจากประเทศไทย ท่านต้องขอวีซ่าผ่านทาง สถานทูตอังกฤษ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนวิทยุ (ในปี 2019 จะย้ายไปที่อาคาร เอไอเอ สาทร) โดยติดต่อผ่าน จุดติดต่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

  • โทร 0-2305-8333 กด 2 โทรสาร 0-2305-8372
  • Email : Info.Bangkok@fco.gov.uk
  • ฝ่ายวีซ่า ให้บริการในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 07:30-09:30 น. และวันศุกร์: 07:30-10:30 น.

ทั้งนี้ยังมีผู้ให้บริการเป็นตัวกลางในการเดินเรื่องของวีซ่าให้กับผู้ต้องการเดินทางไปบาฮามาส ซึ่งต้องพิจารณาเลือกจากตัวกลางที่น่าเชื่อถือ

เอกสารสำคัญสำหรับการขอวีซ่าบาฮามาส ต้องจัดส่งทั้งเอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนาหนึ่งชุด โดยต้องแปลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นภาษาอังกฤษหรือเวลช์  ประกอบด้วย

  • สำเนาของหน้าข้อมูลชีวภาพในหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่ายของท่าน)
  • หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ
  • หลักฐานที่แสดงว่าท่านได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศบาฮามาส
  • หลักฐานแสดงสถานภาพการสมรส
  • หลักฐานการทำงานหรือการศึกษาในปัจจุบัน

ลุ้นชิงรางวัลท่องเที่ยวหลากหลายประเทศได้กับผู้สนับสนุนของเรา www.fun88.pro